Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας,η αγορά τρακτέρ μεταξύ των θεμάτων!

0
75

dhmos-aktioy-bonitsas
Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 11η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, μέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.-Περί επανακαθορισμού όρων Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια ΤΡΑΚΤΕΡ», προϋπολογισμού: 53.000,00 € με το Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
2.- Περί λήψης απόφασης για τη σύναψη εξώδικου συμβιβασμού με την ετερόρρυθμη εταιρεία υπό την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
3.- Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου στην υπόθεση αγωγής (για αμοιβή παροχής εργασίας) του Νικολάου Μασούρα του Δημητρίου κατά του αυτοτελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ».
4.- Έγκριση και διάθεση πίστωσης για καταβολή εξόδων κίνησης εκπροσώπων του Δήμου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στον Βόλο στις 17 και 18/10/2016.
5.- Περί ψηφίσεως και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ
* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.

±

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here