ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ:ΑΧΕΛΩΟΣ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ τα Τεχνικά Έργα Β’ Φάσεως περιόδου1964 – 1965[βιντεο]

0
232

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΑΧΕΛΩΟΣ: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ
Τεχνικά Έργα Β’ Φάσεως (1964 – 1965)
Αριθμός Ταινίας: 3.094, Αριθμός Θέματος: 12.619
Ταινία δεικνύουσα την δραστηριότητα της Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ – ΚΑΗΖΕΡ δια την Κατασκευήν του εν Ποταμώ Αχελώω γαιοφράγματος του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Κρεμαστών, καθώς και τας παρουσιασθείσας εν τη Κατασκευή του Έργου δυσχερείας ας αντεμετώπισεν η ως είρηται Κ/Ξ.
Επίσης η ως άνω ταινία δεικνύει την μείζονα σημασίαν της προφοράς των Ελλήνων Κατασκευαστών (ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΔΟΜΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΞΕΚΤΕ, ΕΔΟΚ – ΕΤΕΡ κ.α.) εις την Τεχνικοοικονομικήν Ανασυγκρότησιν της Χώρας και ιδία εις τον Εξηλεκτρισμόν αυτής. Εις αυτούς ανέθεσεν η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ όλας τας Κατασκευάς της και αυτό δεν θα έδει ουδείς να το ξεχνά.
Το ντοκιμαντέρ με τίτλο Αχελώος Κρεμαστά Β΄Φάσις 1964-1965 Φράγμα Βασιλεύς Παύλος, παρουσιάζει τα στάδια κατασκευής της τεχνητής λίμνης Κρεμαστών.
Περιγραφή
Το ντοκιμαντέρ με τίτλο Αχελώος Κρεμαστά Β΄Φάσις 1964-1965 Φράγμα Βασιλεύς Παύλος ξεκινά προβάλλοντας τα φυσικά τοπία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας που διασχίζει ο Αχελώος. Στη συνέχεια, παρουσιάζει, με ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, όσο και εντυπωσιακές λήψεις, όλα τα στάδια κατασκευής της σήραγγας και τις διαδικασίες εκτροπής του ποταμού από εργοτάξια της ΔΕΗ, προκειμένου να κατασκευαστεί η τεχνητή λίμνη Κρεμαστών και ο υδροηλεκτρικός σταθμός.

±